Up

教会面面观﹙下﹚

pcm

这个课程希望通过神跟教会的八种不同关系,阐释教会的样式,让年青牧者学习按着圣经的教导建立和牧养教会。
《教会面面观(下)》则会讨论教会是神的羊群、神的房屋和神的殿,以及葡萄树与枝子等方面。
盼望我们一同用心学习,一同按着圣经的教导,“建立基督的身体”(弗4:12)

目录                                                                                                     
第一课  神的羊群 - 牧者活道 第七课  神的房屋﹙二﹚
第二课  神的羊群 - 牧者行道 第八课  管家与财务
第三课  喂养神的羊群 第九课  神的殿 - 圣洁
第四课  神的羊群 - 洗礼和圣餐 第十课  教会的纪律
第五课  牧者主持丧礼婚礼 第十一课  神的殿 - 敬拜
第六课  神的房屋﹙一﹚ 第十二课  葡萄树与枝子
 
 
Go to top