Up

教会面面观﹙上﹚

pcm

这个课程希望通过神跟教会的八种不同关系,阐释教会的样式,让年青牧者学习按着圣经的教导建立和牧养教会。
《教会面面观(上)》会讨论基督与教会头与身体的关系、教会是神的家、祭司的国度和属灵军队等方面。
盼望我们一同用心学习,一同按着圣经的教导,“建立基督的身体”(弗4:12)

目录                                                                                                     
第一课  基督是教会的头 第七课  弟兄姊妹一家人
第二课  恩赐、才干 第八课  最大的是爱
第三课  肢体合一 第九课  祭司的国度﹙一﹚
第四课  身体的健康和保养 第十课  祭司的国度﹙二﹚
第五课  神是我们的父 第十一课  属灵的军队﹙一﹚
第六课  新郎与新妇 第十二课  属灵的军队﹙二﹚
 
 
Go to top